Fabrizio Ferri Blu Lyrics

sponsored links
Non cerco niente di piu tu sei gia tutto
s*****on si sto cu te,
tu si a chiu bell pekke tu si bell ind a l'anema
tu sol me sai capi quand sto male,
quando ho bisogno di te,
nun me sai ricere no pure quand e impossibile
è si a mia grazie a dio,
e si parl è na poesia carnal comm a na musica
stu brivid cà nun se ne va chiu

blu l'uocchie tuoi so chiu blu si stai rerenn
ma po se fann chiu blu si stai chiagnenn
e ij vac pazz p te
tu si accussi femmen e pò criatur
blu,pur o'ciel è chiu blu si stai cantann
e pur nu juorn accussi è capodann
su,questa vita va su
pekke si tu ca fai sta buon o'core
tu,si nata pell ngopp a pella mia
e si t guard rind a l'uokki vec pur o'mare
e me perd rind o blu
non ce bisogno e parla,nui ce guardamm
comunicamm accussi
pekke si parl cu l'uokki e parol so inutil
io cu te tu cu me,pieni di complicità
perke noi due siamo semplici piu limpidi
rò mar ca tien ind a l'uokki

blu l'uocchie tuoi so chiu blu si stai rerenn
ma po se fann chiu blu si stai chiagnenn
e ij vac pazz p te
tu si accussi femmen e pò criatur
blu,pur o'ciel è chiu blu si stai cantann
e pur nu juorn accussi è capodann
su,questa vita va su
pekke si tu ca fai sta buon o'core
tu,si nata pell ngopp a pella mia
e si t guard rind a l'uokki vec pur o'mare
e me perd rind o blu
blu,pur o'ciel è chiu blu si stai cantann
e pur nu juorn accussi è capodann
su,questa vita va su
pekke si tu ca fai sta buon o'core
tu,si nata pell ngopp a pella mia
e si t guard rind a l'uokki vec pur o'mare
e me perd rind o blu
Esco con... Samantha Track Listing
Digital Media 1
  • 1 Nuje
  • 2 Sotto sotto a te
  • 3 Si a cosa cchiu carnale
  • 4 Samantha
  • 5 Me manche sempe
  • 6 Ti ho baciata
  • 7 Te fatte a meta
  • 8 O chiuove e o martiello
  • 9 Blu
  • Artists A to Z: