Maanam Boskie Buenos Lyrics

sponsored links
Serdecznie witam panie dziennikarzu
Zanim opowiem panu o swych planach
Na imiê mam Gladys del Carmen
La Torullo Gladys Semiramis

Chcê jeszcze raz pojechac do Europy
Lub jeszcze dalej do Buenos Aires
Wiêcej sie mo¿na nauczyæ podró¿uj¹c
Podró¿owaæ podró¿owaæ jest bosko

Ci¹gle pan pyta co sadzê o mê¿czyznach
Ach proszê pana jaki pan jest ciekawski
Naturalnie myslê o mê¿czyznach
Ale teraz muszê jechaæ do Bueno Aires

Kiedy wybrali mnie syren¹ morza
Zaprosili mnie do pierwszej klasy
Czêstowali mnie szampanem
Ja uwielbiam szampana w Buenos Aires

Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires

Dalej pan pyta czy wierze w astrologiê
Chiromancjê i horoskopy
Wszystkie inne sprawy czarowników
Oraz tego co siê tyczy cia³ astralnych

Wiêc co siê tyczy astrologii
Oraz powiedzmy cia³ astralnych
Planety Jowisz i innych obiektów
Oczarowuj¹ mnie lecz przede wszystkim w Buenos Aires

Tymaczasem ¿egnam panie dziennikarzu
Niech pan nie zapomni przes³aæ
Stu egzemplarzy gazety z wywiadem
Podarujê panu zdjêcie z autografem

Chcê jeszcze raz pojechac do Europy
Lub jeszcze dalej do Buenos Aires
Wiêcej sie mo¿na nauczyæ podró¿uj¹c
Podró¿owaæ podró¿owaæ jest bosko

Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires

Artists A to Z: