Maanam Chińskie morze Lyrics

sponsored links

Œwiat bez nas by³ i bez nas bedzie
Spad³eœ jak grom z jasnego nieba
Czasami tak niewiele trzeba
By znowu œmiaæ sie znowu ¿yæ
Gdy z twojej twarzy krople s³one
Cicho spadaj¹ mi do ust
Smakuje morza ju¿ poznane
A to jest woda z chiñskich mórz
Bo tylko ty mnie tak unosisz
Lekko nad ziemi¹ w dzieñ i w nocy
Mam cia³o œmia³e i gor¹ce
W zimie jest lato w nocy s³oñce
Gwiazdy choæ piekne obojetne
Bez koñca patrzeæ w twoje oczy
Jestem przechodniem zawsze w drodze
A koniec œwiata nosze w sobie
Bo tylko ty mnie tak unosisz
Lekko nad ziemi¹ w dzieñ i w nocy
Mam cia³o œmia³e i gor¹ce
W zimie jest lato w nocy s³oñce

Hotel Nirwana Track Listing
CD 1
 • 1 Przywitanie nowego tysiąclecia
 • 2 Wolno wolno płyną łodzie
 • 3 Mandragora
 • 4 Taczi Tacz
 • 5 Piekło i niebo (Muszę pogodzić)
 • 6 Jeszcze jeden pocałunek
 • 7 Mama (Najprościej żyje się w marzeniach)
 • 8 Ty tęsknoto
 • 9 Hotel Nirwana
 • 10 Mały człowieku
 • 11 Bliźniak
 • 12 Chińskie morze
 • 13 Piekło i niebo (Muszę pogodzić) remix
 • Artists A to Z: