Falak Shabir Lyrics

Album

  • 2013: Judah
  • EP

  • 2016: Main Ki Kara
  • 2013: Tu Mera Dil
  • 2012: Falak - The E.P