Foxes Album & Lyrics

Album

  • 2016: All I Need
  • 2014: Glorious
  • EP

  • 2015: Body Talk (Remixes)
  • 2012: Warrior
  • Artists A to Z: