Zetod Jõõkõnõ järvekene Lyrics

sponsored links
Jõõ- jo -kõnõ järve- jo -kõnõ
jõõ- jo -kõnõ,jõõ- jo-kõnõ, järve jo-kõnõ
Kallis jo kalaranna- jo -kõnõ
Muu õks kitvä muida- jo -maida
Mina jo umma järve- jo -kõista
Järveh om kallo kulla- jo -tsita
Ommõ jo lakjo lati- jo -tsita
Säre jo sälgi päevi- jo -tasõ
Havvõ jo handa höörä- jo -tasõ
Kost ma jo saie laulu- jo -sõna
Kost ma jo võti ilo- jo -viie
Lainilt ma saie laulu- jo -sõna
Viilt ma võti ilo- jo viie
Lätsi tarrõ tagasi Track Listing
CD 1
 • 1 Kergotamine
 • 2 Rikas ja Vaene
 • 3 Heiko-leiko
 • 4 Karmoškale
 • 5 Istsõ ilma veere pääle
 • 6 Kala pala
 • 7 Jõõkõnõ järvekene
 • 8 Kits läts orgo
 • 9 Truba Darja
 • 10 Sarvõpuhuja
 • 11 Koh kävede mu pujakõnõ
 • 12 Tšastuškad
 • 13 Pirko / Kits läts orgo (a capella)
 • Artists A to Z: