Kahitna Lyrics

Album

  • 2016: Rahasia Cinta
  • 2010: Lebih Dari Sekedar Cantik
  • 2006: Soulmate
  • 2003: Cinta Sudah Lewat
  • 2000: Kahitna IV Permaisuriku
  • 2000: Permaisuriku
  • 1998: Sampai Nanti
  • 1996: Cantik
  • 1994: Cerita Cinta