Zetod Koh kävede mu pujakõnõ Lyrics

sponsored links
Koh kävede, koh kävede mu pujakõnõ
Ma käve uma tsidä puul mu imakõnõ
Mis sõsar sullõ süvvä and mu pujakõnõ
Sjood hallikirjä angõrjat mu imäkõnõ
Kost sõsar sullõ juvva and mu pujakõnõ
Sjoost punatsõmbast pudõlist mu imäkõnõ
Oi halu, oi halu mu süämeh,
mu süa om suurõ halu seeh mu imäkõnõ
Mis lupat uma esäle mu pujakõnõ
Sjoo mõisa kõgõ vallaga mu imäkõnõ
Mis lupat uma velele mu pujakõnõ
Sjoo täku mis om saduldõt mu imäkõnõ
Mis lupat uma pruudile mu pujakõnõ
Kuldsõrmus siidist kaalarätt mu imäkõnõ
A mis lupad uma tsidsäle mu pujakõnõ
Sjoo mõõk mis läbi süäme mu imäkõnõ
Oi halu, oi halu mu süämeh,
mu süa om suurõ halu seeh mu imäkõnõ
Lätsi tarrõ tagasi Track Listing
CD 1
 • 1 Kergotamine
 • 2 Rikas ja Vaene
 • 3 Heiko-leiko
 • 4 Karmoškale
 • 5 Istsõ ilma veere pääle
 • 6 Kala pala
 • 7 Jõõkõnõ järvekene
 • 8 Kits läts orgo
 • 9 Truba Darja
 • 10 Sarvõpuhuja
 • 11 Koh kävede mu pujakõnõ
 • 12 Tšastuškad
 • 13 Pirko / Kits läts orgo (a capella)
 • Artists A to Z: