Midnattsol Album & Lyrics

Album

  • 2011: The Metamorphosis Melody
  • 2008: Nordlys
  • 2005: Where Twilight Dwells
  • Artists A to Z: