Naoki Kenji Lyrics

Album

  • 2011: Shiokaze
  • 2009: Good for Me
  • 2008: Less Ordinary
  • 2006: Versatile
  • 2004: Ecoustic
  • 2002: Denshi Ongaku
  • 2001: Downtown Toyko
  • 2000: Tozai