Maanam Oddech szczura Lyrics

sponsored links
Co tak szura to sierϾ szczura
Pierwszy szczur jest ju¿ na murach
I ociera siê o œciany
Stoi ca³y rozczochrany

Szumi szura i szeleœci
Oddech szczura œciany pieœci
I podnosi w górê ziemiê
Szczurze plemiê szczurze plemiê

Nogi nogi steki nóg
Tupia tupi¹ tup tup tup
Nogi nogi setki nóg
Tupi¹ tupi¹ tup tup tup

Szczury t³ocz¹ siê w piwnicach
Niespokojna okolica
Miasto w dymi miasto ginie
Pierwszy szczur jest ju¿ na linie

Ciemn¹ noca s³ychaæ piski
Sycz¹ groŸne szczurze pyski
Bez litoœci bez och³ody
Gilotyna œcina g³owy

Nogi nogi steki nóg
Tupia tupi¹ tup tup tup
Nogi nogi setki nóg
Tupi¹ tupi¹ tup tup tup

Szumi szura i szeleœci
Oddech szczura œciany pieœci
I podnosi w górê ziemiê
Szczurze plemiê szczurze plemiê

Szczury t³ocz¹ siê w piwnicach
Niespokojna okolica
Miasto w dymi miasto ginie
Pierwszy szczur jest ju¿ na linie

Nogi nogi steki nóg
Tupia tupi¹ tup tup tup
Nogi nogi setki nóg
Tupi¹ tupi¹ tup tup tup

Artists A to Z: