La famiglia Odissea Lyrics

sponsored links
Odissea
yeah
odissea
yeah
odissea
odissea
L'ond n'gopp a spond
fa schiumm s' sfumm
è inutile vott' acqua
n'gopp o fuoc' comm a c**a'
sol' or' argient' e lun'
e ò vesuvio n'gopp a cost'fumm'
e o vient port' zolf' e arom'
ò golf' spir' o poem' e na siren'
protagonist' e st'odissea
m'dett' not' comm' dot'
cu l'occhij comm' nott'
pell' comm' latt'
mar' comm' liett'
t' cant' stu sonett'
che tratt' e nu ritratt'
fatt' a na dea me crer'r
partenope è chiù bell'e vener
e se è buij' bruciatm'
nient' è chù fertil' ra cenr'
nun mor' st'etnia e stu gene
è chell' ca m'scorr'rint'e ven'
si poi m'speng' s'ammischij
terr' e sang'
comm'ò post' addo veng'
ka s'miscel' ò magm' cò sang'
e chell' che tenimm' è o rang'
e si nun o vir'...scav'
tesor' rint' ò cor' comm' e stiv sott è nav
se vuò capì napul'
tect' e chiav int' è man'
e si tras'...
è infern e paravis'...
sacr' e profan' lott' tra abel' e cain'
chi va facenn' e vot' e sant'
e chi ancor addumman a sibbill'
sort' e destin'...
cultura greco latin'
int' a mill' tra
fast' e fatt' nefast'
sta gent' mist'
esalt' gest' past'
cast' e dinastij
filosofij e poesia
bast' n'idea
napul' distrugge e crea
odissea...
yeah
Odissea
yeah
Odissea
Odissea
ah!...
Odissea
Odissea
yeah
Odissea
Odissea
N'agg vist' e post' giust'
ma niscun comm' a chist'
e n'agg conosciut artist
che p'sta città c'è bastat'
gnostr' pa c***à...
p'llo fà ce stà
sul quann' vir'
crer' e meravigj e ccà
ò sol ca corr p'corridoglj e terr
allucc' burdell' manc' c'stess a guerr
lazzr' scugnizz' afor' a sti palazz'
arazz' aint' e pann stis'
e n'ata razz sò banner afor'
vir' è tesor' do passat'(vir!)
ò sapunar' ten a giott' e nun ò sap'
se l'è scurdat
perciò mò...mò arap l'occhij
dimmell' tu specchio delle mie brame
qual'è a chiù bell'è stu ream'??
Napul ogg palepoli aier!
accà l'aria addor e storij
e ò piacer' n'miez a sti quartier
s' sient' e sfumatur' rò dialett'
capisc' sta terr' cu quanta gent'
ammor' a fatt'
quindi m'mett e nott' cu na stil'
pitt' o profil' e chist' cunfett c'affann
e da chest' ond' ca bagnand a spond' e a schium s crea
n'atu poema comm a ches' odissea
YEah
Yeah
odissea
yeah
odissea
yeah odissea
odissea
tsk
odissea
yeah odissea
pij è giogl e pur e pen
chest' è a scen' te ne fà n'idea
ten' a nomea' stu post' è n'odissea
ben' mal verita e bucij è accussì comm adda ij??
chest' è a filosofij'!
41º parallelo Track Listing
CD 1
 • 1 Introduzione al 41º
 • 2 Mast
 • 3 La famiglia (Est. 1993)
 • 4 Prrr!
 • 5 Schia'o 5
 • 6 Femmena
 • 7 Pe' cumpari
 • 8 Odissea
 • 9 Fuje
 • 10 Notte
 • 11 Tecchete te
 • 12 C.N.E.F. (Ccà Nisciuno È Fesso)
 • 13 I frutti
 • 14 Fame
 • 15 A finale...
 • Artists A to Z: