Quimi Portet Lyrics

Album

  • 2016: Ós bipolar
  • 2012: Oh My Love
  • 2009: Viatge a Montserrat
  • 2007: Matem els dimarts i els divendres
  • 2004: La Terra és plana...
  • 2001: Acadèmia dels somnis
  • 1999: Cançoner electromagnètic
  • 1997: Hoquei sobre pedres
  • 1993: Persones estranyes