Technotronic feat. Ya Kid K Raw Lyrics

sponsored links
Rock it for (2x)
Ah yeah
Ah yeah
Ah yeah
Rock it for (8x)
Ah yeah
Ah yeah
Ah yeah
Ah yeah
(Repeats)
R.A.W.
R.A.W.
R....A....W....
Rock it for
Rock it for
Ah yeah
Ah yeah

Artists A to Z: