Sajjad Ali Lyrics

Album

  •    --  : Aik Aur Love Story
  •    --  : Babia '93
  •    --  : Cinderella