Zetod Sarvõpuhuja Lyrics

sponsored links
Lätsi päävä pähnämõtsa, lätsi
ma kuu kuusõmõtsa
Ai-lii-ljubatalolii, lätsi ma
kuu kuusõmõtsa
Löüse piiri pihlapuida,
löüse saarõ sarapuid
Sarapuust tei sarvõkõsõ,
lodjapuust tei luitokõsõ
Lätsi-ks sis tuu mäe pääe,
keere tuu kingo pääle
Koh õks uja' ollut joosi
kingo' keedi humalita
Puhe'ks pille pihlapuist.
lod'apuust lei lutokõist
Karksi-ks herrä' kaemahe
imändä imehtämmä
Lätsi tarrõ tagasi Track Listing
CD 1
 • 1 Kergotamine
 • 2 Rikas ja Vaene
 • 3 Heiko-leiko
 • 4 Karmoškale
 • 5 Istsõ ilma veere pääle
 • 6 Kala pala
 • 7 Jõõkõnõ järvekene
 • 8 Kits läts orgo
 • 9 Truba Darja
 • 10 Sarvõpuhuja
 • 11 Koh kävede mu pujakõnõ
 • 12 Tšastuškad
 • 13 Pirko / Kits läts orgo (a capella)
 • Artists A to Z: