Shontelle Album & Lyrics

Album

  • 2010: No Gravity
  • 2008: Shontelligence
  • Artists A to Z: