Rachid Taha Shuf Lyrics

sponsored links
Shuf
Shuf shuf shkun jaya
Shuf shuf ezzin elghazala
Shuf shuf kharja men alf layla u layla
Shuf shuf teshtah' lik
Shuf shuf tghenni lik
Shuf shuf rih't elh'ayat
Shuf shuf hiya jnan
Shuf shuf hiya sqaya
Ddiha u teddik
Ddiha u teddik
Shuf shuf hiya swertek
Shuf shuf el'adima
Ddiha u teddik
Teddik u Teddiha
Shuf shuf elh'lam
Shuf shuf amirat lyalek
Shuf shuf h'lamek
Shuf shuf elhdiya, elfenn
Shuf shuf mikheyyta belyedo
Shuf shuf el'afya
Shuf shuf tmeddet lek yaddiha
Shuf shuf elyaqut
Shuf shuf
Ddiha u teddik
Teddik u Teddiha
Shuf shuf ennur
Shuf shuf ennejma
Shuf shuf ennakhla
Shuf shuf essa'ada
Shuf shuf elh'rriya
Shuf shuf elkhalaqa
Shuf shuf eshems
Safer M'aha
Ddiha u teddik
Teddik u Teddiha
Kharja men alf layla u layla
Tékitoi Track Listing
CD 1
 • 1 Tékitoi ?
 • 2 Rock el Casbah
 • 3 Lli Fat Mat!
 • 4 H'asbu-Hum
 • 5 Safi
 • 6 Meftuh'
 • 7 Winta
 • 8 Nah'seb
 • 9 Dima
 • 10 Mamachi
 • 11 Shuf
 • 12 Stenna
 • 13 Ya Rayah (edit version)
 • 14 Voilà voilà (Spanish version)
 • Artists A to Z: