Vamp Sitte å tenke Lyrics

sponsored links

Eg sitte å tenke på
Kor honden blei av
Det va når eg va liden
Og før eg blei sliden
At eg fekk meg ein bu-hond
Te å ta meg av

Eg sitte å tenke på
Ein heile oktav
Det va når eg va unge
Og før eg blei tunge
At eg spelte piano
Men kor blei det av

Eg sitte å tenke på
Når eg stilde krav
Det va når eg va spretten
Og før eg blei skvetten
At eg sto på og talte
Med store bokstav

Eg sitte å tenke på
Kor damå blei av
Det va når eg va myge
Og før eg blei syge
Mens eg ennå følte
Før alt blei et krav

Artists A to Z: