Sparkle Album & Lyrics

Album

  • 2000: Told You So
  • 1998: Sparkle
  • Artists A to Z: