Gorillaz Starshine Lyrics

sponsored links
Starshine never gonna find me
Starshine, they ain't gonna find me
Starshine never gonna find me
Starshine, never gonna find me

Stand easy with myself, with myself
Jumping up, I'm low, low, low, low
Show me down

Starshine never gonna find me
Starshine, they ain't gonna find me
Starshine never gonna find me
Starshine, never gonna find me

Written by: Damon Albarn, Jamie Hewlett
Lyrics © Sony/ATV Music Publishing LLC

Artists A to Z: