Kalamu Tarantella calabrese Lyrics

Cultura popolare Track Listing
CD 1
 • 1 Rose d'inverno
 • 2 Bambino soldato
 • 3 Cultura popolare
 • 4 Calabrisella
 • 5 Margherita
 • 6 La Giulia
 • 7 Insieme ce la faremo
 • 8 Tarantella calabrese
 • 9 Parapapà
 • 10 Tengo nu sogno
 • 11 Brigante se mora
 • e viva di lu carminu e Maria
  e viva di lu carminu e Maria

  San Pascale Baylonne prutitturi di li donne
  mannamillu nu maritu jancu rssu e sapuritu
  addi esseri tale e quali c**u a tia Santu Pascali
  addi esseri tale e quali c**u a tia Santu Pascali
  Si vu ciciri scippatinii
  ma cicerchi u' nni tuccà
  ca li fimmini senza minni
  nun si potino 'mmaretà
  ca li fimmini senza minni
  nun si potino 'mmaretà

  E nna e nna neddra
  quattru sordi di cacicaveddra
  e nu caucio a 'ra gunnedda
  e 'u mantusinu pè l' aria và
  e nu caucio a 'ra gunnedda
  e 'u mantusinu pè l' aria và
  E 'ra figlia di Bellavia
  che natichi tunni che minni c'avia
  puru la mamma ce lu dicia
  chi natichi tunni mia figlia Lucia
  puru la mamma ce lu dicia
  chi natichi tunni mia figlia Lucia
  Abballati abballati
  fimmini schiati e maritati
  e si 'unn abballati bonu
  nun ve canto e nun ve sono
  e si 'unn abballati pulitu
  ce lu dicu allu vostro zitu
  Sciù sciù sciù quanti
  fimmini ca ci sù.
  oi nicchiu nicchiu chi vai ntumiannu
  gaddrini 'un ci ni stannu
  nta sti contuorni
  gaddrini 'un ci ni stannu
  nta sti contuorni
  Ci nne' una sula e va cantannu
  u patri a dittu
  ca è piccirninna
  u patri a dittu
  ca è piccirninna
  Abballati abballati
  uommini schietti e maritati
  e si 'unn abballati buono
  e si 'unn abballati pulitu
  ci lu dicu a la vostra zita
  e ballati c**mari natredda
  e vu c**pari cu tammureddu
  e ballati c**mari natredda
  e vu c**pari cu tammureddu

  Artists A to Z: