Kalamu Tarantella calabrese Lyrics

sponsored links
e viva di lu carminu e Maria
e viva di lu carminu e Maria

San Pascale Baylonne prutitturi di li donne
mannamillu nu maritu jancu rssu e sapuritu
addi esseri tale e quali c**u a tia Santu Pascali
addi esseri tale e quali c**u a tia Santu Pascali
Si vu ciciri scippatinii
ma cicerchi u' nni tuccà
ca li fimmini senza minni
nun si potino 'mmaretà
ca li fimmini senza minni
nun si potino 'mmaretà

E nna e nna neddra
quattru sordi di cacicaveddra
e nu caucio a 'ra gunnedda
e 'u mantusinu pè l' aria và
e nu caucio a 'ra gunnedda
e 'u mantusinu pè l' aria và
E 'ra figlia di Bellavia
che natichi tunni che minni c'avia
puru la mamma ce lu dicia
chi natichi tunni mia figlia Lucia
puru la mamma ce lu dicia
chi natichi tunni mia figlia Lucia
Abballati abballati
fimmini schiati e maritati
e si 'unn abballati bonu
nun ve canto e nun ve sono
e si 'unn abballati pulitu
ce lu dicu allu vostro zitu
Sciù sciù sciù quanti
fimmini ca ci sù.
oi nicchiu nicchiu chi vai ntumiannu
gaddrini 'un ci ni stannu
nta sti contuorni
gaddrini 'un ci ni stannu
nta sti contuorni
Ci nne' una sula e va cantannu
u patri a dittu
ca è piccirninna
u patri a dittu
ca è piccirninna
Abballati abballati
uommini schietti e maritati
e si 'unn abballati buono
e si 'unn abballati pulitu
ci lu dicu a la vostra zita
e ballati c**mari natredda
e vu c**pari cu tammureddu
e ballati c**mari natredda
e vu c**pari cu tammureddu
Cultura popolare Track Listing
CD 1
 • 1 Rose d'inverno
 • 2 Bambino soldato
 • 3 Cultura popolare
 • 4 Calabrisella
 • 5 Margherita
 • 6 La Giulia
 • 7 Insieme ce la faremo
 • 8 Tarantella calabrese
 • 9 Parapapà
 • 10 Tengo nu sogno
 • 11 Brigante se mora
 • Artists A to Z: