Bagman Track 04 Lyrics

sponsored links
.ความ รัก สี แดงคงร้อนแรง ดังไฟเผาความ รัก สี ขาวคงสวยราว ดังเมฆาความ รัก สี ฟ้าข้ามทิวา ช่างน่าดูความรัก สี ชมพูหมู่พฤกษา ล้วนดังมายา..ความรักนั่น แท้จริงสีอะไรใคร จะตอบ ได้ไหมความรักนั้น เป็นเชื้อไฟเผาไหม้หรือเป็น หยด หนึ่งน้ำใสแต่ความ รัก สี ดำ ต้องเจ็บช้ำ อนิจ-จาจะจดจำไว้ว่ารักของข้า นี้มัน สีดำ(ดนตรี.....)..ความรักนั่น แท้จริงสีอะไรใคร จะตอบ ได้ไหมความรักนั้น เป็นเชื้อไฟเผาไหม้ หรือเป็น หยด หนึ่งน้ำใสแต่ความ รัก สี ดำต้องเจ็บช้ำ อนิจ-จาจะจดจำไว้ว่ารักของข้า นี้มัน สีดำจะจดจำไว้ว่า รักของข้านี้ มัน สีดำ....
Trax Track Listing
CD 1
  • 1 Track 01
  • 2 Track 02
  • 3 Track 03
  • 4 Track 04
  • 5 Track 05
  • 6 Track 06
  • 7 Track 07
  • 8 Track 08
  • 9 Track 09
  • Artists A to Z: