Zetod Truba Darja Lyrics

sponsored links
Tulli ma üles hummogulla
varra jo inne valgõta
Lello ja lello lello lello
Truba jo Darja armas Maar'a
kisla jo nuuri vell'o veli
muna jo pudõr mu sõsari
mis sa jo muistsõ mullõ tulõ-õs
ku ma jo kosõ kolmõhavva jo
Lätsi ma vällä kaemahe ussõ
jo tsõõri moro pääle
Ütest tull majast must savvu
tõsõst tull tarõst tõrvast savvu
Mi tull majast kullast savvu
hõhas jo savvu hõbõhõista
Lätsi tarrõ tagasi Track Listing
CD 1
 • 1 Kergotamine
 • 2 Rikas ja Vaene
 • 3 Heiko-leiko
 • 4 Karmoškale
 • 5 Istsõ ilma veere pääle
 • 6 Kala pala
 • 7 Jõõkõnõ järvekene
 • 8 Kits läts orgo
 • 9 Truba Darja
 • 10 Sarvõpuhuja
 • 11 Koh kävede mu pujakõnõ
 • 12 Tšastuškad
 • 13 Pirko / Kits läts orgo (a capella)
 • Artists A to Z: