Kalamu U patrunu du munnu Lyrics

Calafrica Track Listing
CD 1
 • 1 Cammina
 • 2 I passi della terra
 • 3 Luna luna
 • 4 Calafrica
 • 5 Curtedduzzu
 • 6 Mercanti
 • 7 Tarantella mediterranea
 • 8 La canzone della pazza
 • 9 Fortuna
 • 10 U patrunu du munnu
 • 11 U muschijdd'
 • 12 Kalamu
 • Mo sung nu fiuru,
  ca criscia ccu' l'amuri
  Na vota sung' giall',
  na vota sung' russ'
  Jesci da sta terra
  E port' allu munnu u culuri
  E port' allu munnu u prufumi
  Ed ecc' arriva l'uomo,
  ca mi camina a supa
  Tant' lu po fari
  Picchi' je' u patrunu du munnu
  Picchi' je' u patrunu du munnu

  Mo sung u picciun',
  ca vola 'nda stu cielu
  Na vota sung' gruss',
  na vota sung ninn'
  M'abbend' a supa l'alberi
  E port' allu munnu lu cantu miu
  E port' allu munnu l'armunia

  Ed ecc' c'arriva l'uomo,
  ca pigghijd' e mi spara
  Tant' lu po fari
  Picchi' je' u patrunu du munnu
  Picchi' je' u patrunu du munnu

  L'uomo po ammazzari nu coccodrill'
  Ppi' si' fari na curria
  L'uomo po ammazzari n' elefante
  Ppi' si' fari na cullana
  L'uomo po ammazzari nu visone
  Ppi' si' fari na pelliccia
  L'uomo po ammazzari na balena
  Ppi' si' fari lu prufumi
  L'uomopo ammazzari nat' uomo
  Picchi' a pensa diversamente
  L'uomo po fari tuttu chist'
  Picchi' e' jidd' u patrunu du munnu
  Picchi' je' u patrunu du munnu
  Picchi' je' u patrunu du munnu
  Mo sung' n'albero,
  sung' qua da cchiu' i cient'ann'
  Na vota vird' allegr',
  na vota giall' e trist'
  Acchian' lentament'
  E port' allu munnu u friscu
  E port' allu munnu l'ossigeno

  Ed ecc' c'arriva l'uomo,
  ca mi jetta ffuoch'
  Tant' lu po fari
  Picchi' je' u patrunu du munnu
  Picchi' je' u patrunu du munnu
  Mo sung' nu fium',
  ca scinna vers' u mari
  Na vota sung chjino,
  na vota sung' siccu
  M'asciali quann' chiova
  E port' allu munnu da vivi
  E port' allu munnu la vita

  Ed ecc' c'arriva l'uomo,
  mi linghia di scchifezz'
  Tant' lu po fari
  Picchi' je' u patrunu du munnu
  Picchi' je' u patrunu du munnu

  L'uomo po ammazzari nu coccodrill'
  Ppi' si' fari na curria
  L'uomo po ammazzari n' elefante
  Ppi' si' fari na cullana
  L'uomo po ammazzari nu visone
  Ppi' si' fari na pelliccia
  L'uomo po ammazzari na balena
  Ppi' si' fari lu prufumi
  L'uomopo ammazzari nat' uomo
  Picchi' a pensa diversamente
  L'uomo po fari tuttu chist'
  Picchi' e' jidd' u patrunu du munnu
  Picchi' je' u patrunu du munnu
  Picchi' je' u patrunu du munnu

  Artists A to Z: