t Lyrics

Album

  • 2016: epistrophobia
  • 2015: fragmentropy
  • 2013: Psychoanorexia
  • 2010: Anti-Matter Poetry
  • 2006: Voices
  • 2001: Naive